Cendo

Prace techniczne

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem okresu trwałości projektu Cendo rozpoczęliśmy wdrażanie nowej wersji portalu. Prace programistyczne i wdrożeniowe zakończą się w sierpniu 2016 roku. Zapraszamy niebawem.
GREENSOLUTIONS - A. MUSIAŁ, P. MUSIAŁ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Dąbrowie, ul. Pszenna 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000368873, NIP 832-206-15-66.